Gränsfors Bruk
Fabriksbutiken är öppen alla vardagar mellan 09:00 - 14:30
Yxtillverkning
Samtliga yxor som produceras vid Gränsfors Bruk är handsmidda
Smideskurser
Sedan mer än tio år anordnas olika kurser vid Gränsfors Bruk i smide och timring
Föregående
Nästa

Välkommen till Gränsfors

Gränsfors Bruks AB har under mer än 100 år byggt upp en verksamhet kring tillverkning av handsmidda yxor och yxkunskap, med fokus på kvalitet och miljöansvar.

Idag är vi 32 personer som arbetar med tillverkning och försäljning. 80 procent av produktionen exporteras till ett 30-tal länder. Erfarenheten och skickligheten hos den enskilda medarbetaren är avgörande för kvalitén och känslan i yxorna. Varje yxa signeras med smedens initialer som ett kvalitetssigill och en garanti.

Hälsingland Vilt och vackert