Ljusdal i Centrum

Ljusdal i Centrum är en centrumförening med drygt 100 medlemmar från både butiker och restauranger samt fastighetsägare och tjänsteföretag. Kontakt tar du via mail, mobil eller här på Facebook. Vi arbetar för ett attraktivare Ljusdal och driver allt från egna aktiviteter, samarbeten och viktiga handelsfrågor till centrumutveckling överlag. Vill ditt företag vara med och driva utvecklingen på orten? kontakta centrumledaren Carina Janars på carina@ljusdalicentrum.se eller centrumassistenten Therese Sundin på therese@ljusdalicentrum.se
Projekt Utveckling Ljusdal
Ljusdal i Centrum driver projektet Utveckling Ljusdal finansierat av Leader Hälsingebygden och medfinansiär Ljusdals kommun.
Syftet med projektet “Utveckling Ljusdal” är att verka för en hållbar konsumtion och en upplevelsebaserad handel i Ljusdal genom att utveckla samarbeten mellan företag och organisationer för innovativa affärsverksamheter.